Ilość miejsc: 25 Pozostało: 25

II Turnus: 21-25.02.2022

ZIMOWE Półkolonie

DELFINOWE PÓŁKOLONIE

DELFINOWE PÓŁKOLONIE
BEZPIECZNIE - WESOŁO –AKTYWNIE
FERIE Z DELFINEM
Zapraszamy do udziału w letnich półkoloniach z Delfinem. 
Podczas wakacji, proponujemy aktywny rozwój i wypoczynek poprzez ruch i integrację. W programie między innymi:, gimnastyka, gry, konkursy, turnieje na świeżym powietrzu. Warsztaty integracyjne. Warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne i rękodzieło. Elementy pedagogiki, zabawy z chustą animacyjną. Filmoteka młodego człowieka. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników półkolonii organizowanych przez www.delfin-travel.pl w Słupsku.
Półkolonie w grupach wiekowych z zachowaniem bezpieczeństwa 
Uczestnikiem półkolonii może być dziecko w wieku od lat 6.
Półkolonie będą trwały od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 16:30
Miejsce półkolonii: Słupsk ul. Banacha 17 (budynek byłego gimnazjum nr 4)
NABÓR NA PÓŁKOLONIE rozpoczyna się w dniu 22.11.2021r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

W programie:

PROGRAM PÓŁKOLONII W FORMIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

„ Zima z Delfinem - wesoło, aktywnie i bezpiecznie”

 

ZAJĘCIA SPORTOWO- RUCHOWE (na sali gimnastycznej)
ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE
ZAJĘCIA MUZYCZNE, RYTMICZNE
WYCIECZKI PIESZE 
FILMOTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE, KONKURSY
SPACERY, ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
KOSZT PÓŁKOLONII: 400 zł.

Cena obejmuje udział w turnusie półkolonii,  fachową opiekę, program KO.
Wszystkie zajęcia oraz przejazdy autokarem, ubezpieczenie.
Ponadto uczestnik ma zapewnione codziennie 2 posiłki (obiad, podwieczorek).
PLAN DNIA

7.00 - 8:00 - przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, - rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, - edukacyjne gry planszowe, - zapoznanie z harmonogramem półkolonii, - pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – gimnastyka z muzyką

8:30 – 9:45 - zajęcia w grupach

10:00 - 13:00 – wycieczka lub zajęcia sportowe

13:00 – 13:30 - OBIAD

13:30– 14:30 – zajęcia w grupach

14:30-14:45 – podwieczorek

14:45 – 15:45 – zajęcia w grupach

15:45 – 16:30 - gry i zabawy na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej, - odbiór dzieci przez opiekunów, rozejście się do domów.

 

DODATKOWO: każdy uczestnik musi posiadać drugie śniadanie, wodę lub soki do picia, suchy prowiant na wycieczki, kieszonkowe na drobne wydatki. Legitymację szkolną.

INNE:  odzież i obuwie sportowe

Końcowe informacje:

ZAPEWNIAMY:
Spełnianie wszelkich norm bezpieczeństwa. Świetną, bezpieczną zabawę oraz rozwój intelektualny. Urozmaicone, atrakcyjne zajęcia w grupach wiekowych z profesjonalną kadrą. Pożywne obiady i podwieczorki. Zajęcia sportowe. Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany w programie półkolonii z przyczyn od niego niezależnych. Zajęcia nie odbywają się 6 stycznia ze względu na ustawowe święto.
Dziecko uznaje się za uczestnika półkolonii w momencie dopełnienia formalności przez jego rodzica/opiekuna (złożenie karty zgłoszenia na adres e-mail:
biuro@delfin-travel.pl
Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia i złożenie
wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
Z A P R A S Z A M Y !