Ilość miejsc: 25 Pozostało: 25

I turnus: 14-18.02.2022

ZIMOWE Półkolonie

DELFINOWE PÓŁKOLONIE

DELFINOWE PÓŁKOLONIE

BEZPIECZNIE - WESOŁO –AKTYWNIE

FERIE Z DELFINEM

Zapraszamy do udziału w letnich półkoloniach z Delfinem. 

Podczas wakacji, proponujemy aktywny rozwój i wypoczynek poprzez ruch i integrację. W programie między innymi:, gimnastyka, gry, konkursy, turnieje na świeżym powietrzu. Warsztaty integracyjne. Warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne i rękodzieło. Elementy pedagogiki, zabawy z chustą animacyjną. Filmoteka młodego człowieka. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników półkolonii organizowanych przez www.delfin-travel.pl w Słupsku.

 • Półkolonie w grupach wiekowych z zachowaniem bezpieczeństwa 

 • Uczestnikiem półkolonii może być dziecko w wieku od lat 6.

 • Półkolonie będą trwały od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 16:30

 • Miejsce półkolonii: Słupsk ul. Banacha 17 (budynek byłego gimnazjum nr 4)

NABÓR NA PÓŁKOLONIE rozpoczyna się w dniu 22.11.2021r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

W programie:

PROGRAM PÓŁKOLONII W FORMIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

Lat z Delfinem - wesoło, aktywnie i bezpiecznie”

 • ZAJĘCIA SPORTOWO- RUCHOWE (na sali gimnastycznej)

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

 • ZAJĘCIA MUZYCZNE, RYTMICZNE

 • WYCIECZKI PIESZE 

 • FILMOTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA

 • GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE, KONKURSY

 • SPACERY, ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

KOSZT PÓŁKOLONII400 zł.

 • Cena obejmuje udział w turnusie półkolonii,  fachową opiekę, program KO.

 • Wszystkie zajęcia oraz przejazdy autokarem, ubezpieczenie.

 • Ponadto uczestnik ma zapewnione codziennie 2 posiłki (obiad, podwieczorek).

PLAN DNIA

7.00 - 8:00 - przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, - rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, - edukacyjne gry planszowe, - zapoznanie z harmonogramem półkolonii, - pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na terenie szkoły, boisku i placu zabaw oraz wyjść i wycieczek-wszyscy.

8:00 – 8:30 – gimnastyka z muzyką

8:30 – 9:45 - zajęcia w grupach

10:00 - 13:00 – wycieczka lub zajęcia sportowe

13:00 – 13:30 - OBIAD

13:30– 14:30 – zajęcia w grupach

14:30-14:45 – podwieczorek

14:45 – 15:45 – zajęcia w grupach

15:45 – 16:30 - gry i zabawy na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej, - odbiór dzieci przez opiekunów, rozejście się do domów.

DODATKOWO: każdy uczestnik musi posiadać drugie śniadanie, wodę lub soki do picia, suchy prowiant na wycieczki, kieszonkowe na drobne wydatki. Legitymację szkolną.

INNE:  odzież i obuwie sportowe

Końcowe informacje

ZAPEWNIAMY:

Spełnianie wszelkich norm bezpieczeństwa. Świetną, bezpieczną zabawę oraz rozwój intelektualny. Urozmaicone, atrakcyjne zajęcia w grupach wiekowych z profesjonalną kadrą. Pożywne obiady i podwieczorki. Zajęcia sportowe. Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany w programie półkolonii z przyczyn od niego niezależnych. Zajęcia nie odbywają się 6 stycznia ze względu na ustawowe święto.

Dziecko uznaje się za uczestnika półkolonii w momencie dopełnienia formalności przez jego rodzica/opiekuna (złożenie karty zgłoszenia na adres e-mail:

biuro@delfin-travel.pl

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia i złożenie

wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Z A P R A S Z A M Y !